(1)
Peixoto, D.; Silva, V.; Lopez, L. MONITORIA NA DISCIPLINA MATEMÁTICA BÁSICA I. SPE 2022, 5, 1-5.